FANDOM


Liczby pierwsze to takie które mają tylko 2 dzielniki, np. 2, 3 lub 7. Liczby złożone to takie liczby, które mają więcej niż 2 dzielniki, np. 4, 6, 10. Liczby 0 i 1 nie są ani pierwsze, ani złożone.

[do gry. ; )]

[Eratostenesa. Wychodzą liczby tylko pierwsze! ; D ]

[do bloga matematycznego. :)]

Zadania:

  1. Wypisz liczby pierwsze z podanych: 2,5, 7, 11, 12, 19, 17, 90, 30.

2. Klasa ma między 15 a 20 uczniów. Wiadomo, że nie da rady podzielić jej na równe zespoły. Ile jest uczniów w tej klasie?

Rozwiązania.

1. 2, 5 ,7 ,11, 17,19,

2. Liczby pierwsze między 15 a 20: 17,19. Klasa ma 17 lub 19 uczniów.