FANDOM


CzasownikEdytuj

Czasownik to odmienna część mowy.Odmienia się przez osoby: pierwsza, druga i trzecia, liczby: pojedyncza, w której odmienia się przez rodzaje: męski, żeński i nijaki i mnoga, w której odmienia sie przez rodzaje: męskoosobowy i niemęskoosobowy Są dwa rodzaje czasowników: niedokonane i dokonane(w skrócie ndk. i dk.). Czasowniki dokonane to są takie, które mają pytanie co zrobił? i mają czas przeszły i przyszły prosty np. zarobić , a niedokonane mają pytanie co robił? i czas przeszły, teraźniejszy i przyszły złożony np.zarabiać. Czasowniki mają trzy tryby: przypuszczający, rozkazujący i oznajmujący. Tryb przypuszczający przypuszcza coś, np.: zaśpiewałabym, zatańczyłabym, tryb rozkazujący rozkazuje, prosi i nakazuje np. przeczytaj to! proszę przynieś to!, a oznajmujący oznajmia nam o czymś np. patrzyła, myślała. [Warto zobaczyć w LINK! )] [[Kategoria:Czasownik odpowiada na pytania: co robi?, co się z nim dzieje?, w jakim jest stanie?Oznacza czynności lub stany np. -pisze -śpi -stoi -bawi się -biega -myje się Jest odmienną częścią mowy Odmienia się przez: -osoby, liczby: liczba pojedyncza liczba mnoga 1 osoba - Ja 1 osoba - My 2 osoba - Ty 2 osoba - Wy 3 osoba - On, Ona, Ono 3 osoba - Oni, One]]