FANDOM


Liczba dzieli się przzez 2, gdy jej ostatnią cyfrą jest 0,2,4,6,8.

Liczba jest podzielna przez 10, gdy jej ostatnią cyfrą jest 0.

Liczba jest podzielna przez 5, gdy jej ostatnią cyfrą jest 0 lub 5

Liczba jest podzielna przez 100,gdy jej ostatnie dwie cyfry to 00.

Liczba jest podzielna przez 3 ,gdy suma jej cyfr jest liczbą podzielną przez 3.

Liczba jest podzielna przez 9,gdy suma jej cyfr jest liczbą podzielną przez 9.


Chłopiec zjada 300g cukierków przez 3 dni.Ile gram zjada przez jeden dzień?

https://sites.google.com/site/matzeszyt/podzielnosc-liczb